Hamnen är ISPS-klassad, har en 75 meter lång kaj och 6 m djup. Goda avställningsytor och goda kommunikationer. Till vänster två bilder som visar lossning av enorma maskindelar till ortens processindustrier. Längst ner bild från utbyggnaden av Petroport 2011, där ibland fler än 20 entreprenörer använde vår hamn för förtillverkning av betongsektioner. Här är hamnen - Klicka! Aktuell djupkarta - Klicka!