Många gånger går det inte att följa typfallen i monteringsinstruktionerna, utan man måste “tänka till” och kombinera mångårig erfarenhet med nytt material och nytänkande. Det mesta går att få ihop med ställningsmaterial. Överst till vänster Carlstens fästning på Marstrand där man renoverade fasad och tak 2010-2011. I mitten en hängställning på hundratals kvm under taket på VTAB:s tryckeri i Landvetter. Det var enda sättet för beställaren att samtidigt kunna utföra arbeten i flera plan. Nere till vänster Megrundets fyr, mitt i Vänern. Hamntjänst fick i uppdrag av Uddevalla Dyk- och Sjötjänst AB att bygga ställning på fyren som var i stort behov av renovering.