Vi bygger små och stora väderskydd. Vi täcker in allt från en liten byggnadsdel till ett helt hus. T.o.m. Marstrands fästning har vi fått täcka in. Vi använder en kombination av aluminiumfackverk, Plusåttas takbalkar och armerad plast för att skapa ett tätt väderskydd. Innanför detta kan man arbeta helt torrt och vindskyddat. Arbetsmiljön blir bättre och resultatet blir bättre. På bilderna ombyggnad av Östraboskolan, Uddevalla, tillbyggnad av hus i Kungälv och gamla tullhuset, numera kasinot, Göteborg.